نمایشگاههای دسته بندی 2021

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/11/1399
  • الخميس 08/06/1442
  • Thursday 21/01/2021
نمایشگاههای دسته بندی 2021
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: بازرگانی بین المللی آرک

26 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت پارس رستاک

48 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: دي 1399
برگزار کننده: وزارت نیرو

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

44 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی البرز

4 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده: ارگانایزر

60 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

6 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

32 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

40 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: سایانمای پارسیان

4 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت میوان

229 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1400
برگزار کننده: شرکت میوان

264 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: مدیر اجرایی: آقای اسفندیاری

19 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی البرز

پایان یافته