نمایشگاههای دسته بندی 2022

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاههای دسته بندی 2022
زمان: تير 1401
برگزار کننده: شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری با همکاری مشترک اتاق بازرگانی ایران قزاقستان

45 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: کارگزار ایران: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

24 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1401
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

70 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده:

پایان یافته

37 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

30 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1401
برگزار کننده: کارگزار ایران: شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

188 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

35 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

35 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت آرتانمانگر اردبیل

پایان یافته

147 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1401
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

88 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

پایان یافته