نمایشگاههای دسته بندی ارومیه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/07/1400
  • الثلاثاء 21/02/1443
  • Tuesday 28/09/2021
نمایشگاههای دسته بندی ارومیه
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ارومیه

پایان یافته