نمایشگاههای دسته بندی فناوری ارتباطات و اطلاعات

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 25/05/1399
  • السبت 26/12/1441
  • Saturday 15/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی فناوری ارتباطات و اطلاعات
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: جیتکس

113 روز مانده تا شروع