رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: توانیر/وزارت نیرو - مجله ترانسفورماتور

53 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

46 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

326 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

152 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته

پایان یافته

59 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هرمزگان

47 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

109 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: شاه کرمی و کیهانی پور

13 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: شاه کرمی و کیهانی پور

13 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم برادران

پایان یافته