رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

188 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

138 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

229 روز مانده تا شروع

180 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

80 روز مانده تا شروع

62 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی همایشگران سام

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته