رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)

68 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

124 روز مانده تا شروع

241 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش

207 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات ITG

160 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

199 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته

141 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت بانیان امید

22 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

53 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

159 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

256 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: تانا گروپ

60 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: استدیو طراحی آتین

53 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شبکه کارآفرینی کشور وابسته به دانشگاه تربیت مدرس

13 روز مانده تا شروع