رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان/ندا عباسی

105 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

217 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

در حال برگزاری

103 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

23 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان

31 روز مانده تا شروع

272 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

237 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

91 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

223 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

91 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع

پایان یافته