رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 31/02/1398
  • الثلاثاء 17/09/1440
  • Tuesday 21/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)

28 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

210 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع

279 روز مانده تا شروع

189 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

70 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

127 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

77 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

168 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

19 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی همایشگران سام

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

پایان یافته