رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

183 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آما

112 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی هوافضا

41 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت کتاب دریایی ایرانیان

93 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادایس

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

119 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

35 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

92 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته

64 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم برادران

پایان یافته