رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 25/04/1398
  • الثلاثاء 14/11/1440
  • Tuesday 16/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

420 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

246 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته

86 روز مانده تا شروع

154 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

63 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع

133 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

70 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

2 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

71 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

42 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته