رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 28/05/1398
  • الاثنين 18/12/1440
  • Monday 19/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی حمل و نقل(زمینی، ریلی،دریایی،هوایی)
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

106 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

387 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

213 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته

52 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

119 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

29 روز مانده تا شروع

92 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

36 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

37 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

169 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

74 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته