نمایشگاههای دسته بندی ایران

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمایشگاههای دسته بندی ایران
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده:

48 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1400
برگزار کننده: مدیریت تجارت پارس کارن

27 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1400
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

27 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

پایان یافته

181 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

111 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: مرکز کار ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شَرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته
زمان: دي 1399
برگزار کننده: وزارت نیرو

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع