نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 1400

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 1400
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده:

48 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1400
برگزار کننده: مدیریت تجارت پارس کارن

27 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1400
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

27 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

پایان یافته

181 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

111 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1400
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

83 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1400
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

69 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1400
برگزار کننده: شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي تهران با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاري شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران

69 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

293 روز مانده تا شروع