رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/05/1397
  • الأحد 08/12/1439
  • Sunday 19/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

73 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

95 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

106 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

36 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

87 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع

176 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

161 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: موسسه نوین تجارت بازار الند

164 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

36 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: برگزارکننده: انجمن دندان پزشکی ایران - اجرا: شرکت هدیش کیش

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار

156 روز مانده تا شروع

156 روز مانده تا شروع