رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

198 روز مانده تا شروع

220 روز مانده تا شروع

220 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

پایان یافته

30 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

86 روز مانده تا شروع

144 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

274 روز مانده تا شروع

220 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته

39 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته