رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 04/04/1397
  • الاثنين 12/10/1439
  • Monday 25/06/2018
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

69 روز مانده تا شروع

231 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

138 روز مانده تا شروع

224 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

216 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: موسسه نوین تجارت بازار الند

219 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

91 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: برگزارکننده: انجمن دندان پزشکی ایران - اجرا: شرکت هدیش کیش

پایان یافته

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار

48 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: مد اکسپو

57 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

71 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

245 روز مانده تا شروع