رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

155 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: برگزارکننده: انجمن دندان پزشکی ایران - اجرا: شرکت هدیش کیش

پایان یافته

93 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار

112 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: مد اکسپو

121 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

288 روز مانده تا شروع

204 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران

58 روز مانده تا شروع

پایان یافته

156 روز مانده تا شروع

193 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

25 روز مانده تا شروع

پایان یافته