رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

243 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

89 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع

263 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع

243 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پیمانکار

62 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

265 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

88 روز مانده تا شروع

138 روز مانده تا شروع

231 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

231 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

216 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت متحدان توسعه آریا

194 روز مانده تا شروع