رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

286 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت متحدان توسعه آریا

264 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع

299 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری

138 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: مرکز همایش های تخصصی تمدن خلیج فارس

4 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع

264 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

55 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

84 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

پایان یافته

214 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع

پایان یافته