رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

1 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

29 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

40 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

30 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته

50 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

95 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: موسسه نوین تجارت بازار الند

98 روز مانده تا شروع