رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

59 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

151 روز مانده تا شروع

209 روز مانده تا شروع

158 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع

339 روز مانده تا شروع

285 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته

104 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

پایان یافته

59 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته