رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

50 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران

116 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع

251 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

47 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

83 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

215 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه امیر کبیر/ایده بازار

پایان یافته

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته

40 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته