رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

127 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

289 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه امیر کبیر/ایده بازار

64 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

64 روز مانده تا شروع

114 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع

65 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع

242 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

5 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

136 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

8 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع

پایان یافته