رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

3 روز مانده تا شروع

192 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

38 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع

212 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع

192 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پيمانکار شرکت ماندگار آفرینان مهر آویژه

11 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

214 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

37 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع

پایان یافته

59 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع

84 روز مانده تا شروع