رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 07/03/1399
  • الأربعاء 05/10/1441
  • Wednesday 27/05/2020
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه امیر کبیر/ایده بازار

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته