رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 31/02/1398
  • الثلاثاء 17/09/1440
  • Tuesday 21/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن بیماران ام اس ایران

پایان یافته