رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه امیر کبیر/ایده بازار

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته