رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری

127 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرک نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته

50 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

2 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کیمیاگر قرن ایرانیان

پایان یافته

20 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مجریان شایسته آرتا اردبیل

1 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

100 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

83 روز مانده تا شروع

پایان یافته

2 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: حامی گستر حیوانات

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

88 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع