رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

256 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

188 روز مانده تا شروع

291 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

131 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

201 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

68 روز مانده تا شروع

264 روز مانده تا شروع

117 روز مانده تا شروع

131 روز مانده تا شروع

131 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: میلاد مبتکر شرق

119 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

12 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آفتاب مشرق زمین

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاه های بين المللی استان مازندران

پایان یافته

4 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نمایه پردازان سوین

پایان یافته