رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

62 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

11 روز مانده تا شروع

235 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

40 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

26 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

12 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

110 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

130 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

165 روز مانده تا شروع

164 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

4 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

74 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

138 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

4 روز مانده تا شروع