رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 02/02/1398
  • الاثنين 17/08/1440
  • Monday 22/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

253 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

185 روز مانده تا شروع

287 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

127 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

197 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

65 روز مانده تا شروع

260 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: میلاد مبتکر شرق

115 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

8 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آفتاب مشرق زمین

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاه های بين المللی استان مازندران

پایان یافته

1 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نمایه پردازان سوین

پایان یافته