نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 07/11/1399
  • الثلاثاء 13/06/1442
  • Tuesday 26/01/2021
نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کیمیاگر قرن ایرانیان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مجریان شایسته آرتا اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: حامی گستر حیوانات

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم بخش پور

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه کرمانشاه

پایان یافته