نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 06/11/1399
  • الاثنين 12/06/1442
  • Monday 25/01/2021
نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت پارس آریا رویداد نوین

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: پیام نگاران

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: پیام نگاران

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کرانه ثریا طبرستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: اتحادیه دامداران استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قم/شرکت توسعه نمایشگاهی بین المللی بنیس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی استان اصفهان

پایان یافته