رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

64 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

14 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع

345 روز مانده تا شروع

268 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

240 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

382 روز مانده تا شروع

291 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

255 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت پالار سامانه

121 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

351 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان بوشهر

3 روز مانده تا شروع

212 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای ایثار

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

21 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندرعباس

پایان یافته