نمایشگاههای دسته بندی غذایی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/11/1400
  • الأحد 20/06/1443
  • Sunday 23/01/2022
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

16 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: مهر 1400
برگزار کننده: میلاد مبتکر شرق

پایان یافته
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته