رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

52 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندعباس با همکاری انجمن ملی خرمای هرمزگان

52 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

در حال برگزاری

60 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

2 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و انجمن ارگانیک ایران

در حال برگزاری

122 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

284 روز مانده تا شروع

264 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع

166 روز مانده تا شروع

319 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع

281 روز مانده تا شروع

295 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مسیر حیات ایزدی

پایان یافته

59 روز مانده تا شروع