رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

204 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: گروه صبا

پایان یافته

301 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین

146 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

183 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

323 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

275 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

191 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

322 روز مانده تا شروع

144 روز مانده تا شروع

310 روز مانده تا شروع

284 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

125 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

125 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

125 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

125 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

23 روز مانده تا شروع