رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: برگزار کننده گروه بین الملل فرازمان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

6 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

125 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

51 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

80 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان/آسیه رفسنجانی

53 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: تانا گروپ

پایان یافته