رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

214 روز مانده تا شروع

185 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

241 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته

290 روز مانده تا شروع

239 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

321 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

11 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

324 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

241 روز مانده تا شروع

207 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

326 روز مانده تا شروع

242 روز مانده تا شروع

277 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

243 روز مانده تا شروع

211 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

329 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

9 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

147 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع