رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی غذایی

39 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

122 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

187 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

29 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت آویژه تشریفات ملل

12 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

33 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

12 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

177 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

74 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

95 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: اوژن

19 روز مانده تا شروع