نمایشگاههای دسته بندی غذایی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 07/12/1399
  • الخميس 14/07/1442
  • Thursday 25/02/2021
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: برسام

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: گروه بین الملل فرازمان

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: برگزارکننده شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته