نمایشگاههای دسته بندی غذایی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 04/07/1400
  • الأحد 19/02/1443
  • Sunday 26/09/2021
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: مهر 1400
برگزار کننده: میلاد مبتکر شرق

15 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

34 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1400
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

24 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

پایان یافته