رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/08/1397
  • الثلاثاء 13/02/1440
  • Tuesday 23/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی غذایی

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

50 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

53 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

64 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

44 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

29 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

14 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

31 روز مانده تا شروع

پایان یافته

44 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

30 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

91 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته

35 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی اسپاد چم

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

136 روز مانده تا شروع