رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

252 روز مانده تا شروع

152 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

187 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

159 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

159 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

89 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

109 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

243 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

171 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع

253 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

173 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت طرح و توسعه

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

5 روز مانده تا شروع

222 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

31 روز مانده تا شروع