رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 04/04/1397
  • الاثنين 12/10/1439
  • Monday 25/06/2018
نمایشگاههای دسته بندی غذایی

155 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی اسپاد چم

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت پاژ

121 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

79 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: قصر کویر

9 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

255 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

200 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

171 روز مانده تا شروع

257 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

176 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

225 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت تعاونی توسعه و تامین نیاز صنایع غذایی و کشاورزی

82 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

138 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت تعاونی توسعه و تامین نیاز صنایع غذایی و کشاورزی

82 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

141 روز مانده تا شروع

207 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع