رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

95 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

80 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

88 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

96 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

109 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته

101 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی اسپاد چم

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

67 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

14 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: قصر کویر

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

201 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

146 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

117 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

122 روز مانده تا شروع