رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

56 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

47 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری

115 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

27 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

133 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

125 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: انجمن صنفی رایانه ای کشور

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

19 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته

378 روز مانده تا شروع

377 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

83 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع

393 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

62 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

48 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تیراژه سازان سحر

8 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع