رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل

8 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: گروه نشانه

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه سفر و صنعت پارسیان

126 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

98 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

9 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

85 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

درحال برگزاری