رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 06/03/1397
  • الأحد 13/09/1439
  • Sunday 27/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل

121 روز مانده تا شروع

218 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

240 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع

125 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

44 روز مانده تا شروع

129 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

121 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

121 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

62 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

170 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

170 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

220 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

220 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

148 روز مانده تا شروع

پایان یافته