رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

192 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

86 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

33 روز مانده تا شروع

445 روز مانده تا شروع

445 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

150 روز مانده تا شروع

179 روز مانده تا شروع

460 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

44 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

129 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

115 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تیراژه سازان سحر

75 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

198 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

101 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع