رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/08/1397
  • الثلاثاء 13/02/1440
  • Tuesday 23/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نیکا شایستگان تیس

30 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

41 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

92 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

71 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

21 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

49 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور استان آذربایجان غربی

31 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: تهران استارتاپ ویک

پایان یافته

105 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

35 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت همایشگران سام

27 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

91 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته