رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل

130 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

231 روز مانده تا شروع

278 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

203 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

201 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

259 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

259 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

110 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: ICC/مسوول برگزاری: آقای لشکری / شرکت ايريانا

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

229 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

12 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

203 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی هرمزگان

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندرعباس با همکاری اداره فناوری و ارتباطات

پایان یافته

141 روز مانده تا شروع