رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

114 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور استان آذربایجان غربی

97 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: تهران استارتاپ ویک

پایان یافته

171 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

100 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

86 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

38 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

157 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

پایان یافته

42 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

38 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

38 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: ایران ترانسفو

59 روز مانده تا شروع