رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 31/06/1397
  • السبت 12/01/1440
  • Saturday 22/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل

11 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

23 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: ایران ترانسفو

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هانا ماد شفق

66 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

39 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

39 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

102 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

102 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان

32 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دنزیم (خانه فریلنسرها)

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آکادمی دیجیتال مارکتینگ

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: آقای آزادی/خانم امامی نیا

پایان یافته

پایان یافته