رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 23/08/1398
  • الخميس 17/03/1441
  • Thursday 14/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل

53 روز مانده تا شروع

109 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

12 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسا جنوبی

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

87 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سهل سازان پارس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان

98 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

پایان یافته

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته