رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 28/05/1398
  • الاثنين 18/12/1440
  • Monday 19/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل

84 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سهل سازان پارس

57 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

108 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

80 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

78 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

106 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

106 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

37 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: ICC/مسوول برگزاری: آقای لشکری / شرکت ايريانا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

106 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته

پایان یافته