رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 12/03/1399
  • الاثنين 10/10/1441
  • Monday 01/06/2020
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تیراژه سازان سحر

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسا جنوبی

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سهل سازان پارس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته