رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 25/04/1398
  • الثلاثاء 14/11/1440
  • Tuesday 16/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

41 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع

189 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

114 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

107 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

107 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

71 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: ICC/مسوول برگزاری: آقای لشکری / شرکت ايريانا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

140 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته

2 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

114 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی هرمزگان

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندرعباس با همکاری اداره فناوری و ارتباطات

پایان یافته

52 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نیکا شایستگان تیس

پایان یافته