رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 21/09/1398
  • الخميس 15/04/1441
  • Thursday 12/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی الکترونیک کامپیوتر موبایل
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد ارسا

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قم/شرکت توسعه نمایشگاهی بین المللی بنیس

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1395
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته