رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی سرمایشی گرمایشی
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

224 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

224 روز مانده تا شروع

193 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

129 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته

236 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

140 روز مانده تا شروع

300 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

203 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

32 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

39 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

83 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته