رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی سرمایشی گرمایشی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آتی ساز فناوری فرا رو صنعت

86 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته

12 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

81 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

81 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: برگزار کننده ای یافت نشد

پایان یافته

پایان یافته

85 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان البرز

63 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: سایت دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

25 روز مانده تا شروع

پایان یافته

113 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته