رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی سرمایشی گرمایشی

224 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

166 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

57 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

106 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: پیمانکار انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان فارس

43 روز مانده تا شروع

190 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

189 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

29 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

126 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

29 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع

پایان یافته