رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی سرمایشی گرمایشی
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

14 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

13 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

99 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

7 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

35 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

77 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

100 روز مانده تا شروع

146 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

69 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

43 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

64 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

23 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

16 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته