رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی سرمایشی گرمایشی

72 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کبیر

63 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان البرز

35 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

135 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته

171 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته

162 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

30 روز مانده تا شروع