رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی سرمایشی گرمایشی

58 روز مانده تا شروع

458 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

39 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

9 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

3 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

4 روز مانده تا شروع