رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 31/01/1397
  • الجمعة 05/08/1439
  • Friday 20/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی متفرقه
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

18 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

101 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیر قرن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

47 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

18 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

در حال برگزاری

پایان یافته

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته