رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی متفرقه
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: گروه آریانا

53 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع

پایان یافته

125 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

200 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

35 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: سازمان اداری و استخدامی کشور،دبیر خانه دائمی رضایتمندی مشتری

3 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بوشهر

33 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

130 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

55 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

32 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

103 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته