رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت

72 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

268 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

204 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

2 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت بانیان امید

27 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

114 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

114 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

86 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

106 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

254 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

246 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: تانا گروپ

65 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: استدیو طراحی آتین

58 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شبکه کارآفرینی کشور وابسته به دانشگاه تربیت مدرس

18 روز مانده تا شروع

پایان یافته