رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت

41 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادایس

34 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای علیرضا عاجزی

75 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

25 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

39 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

96 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پارس اکسون شایان

54 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان چهارمحال و بختیاری

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

103 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع