رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

41 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: هیئت اتومبیل رانی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته

پایان یافته

442 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته

216 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شركت مديريت رويداد و نمايشگاه رونق

پایان یافته

20 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

76 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

92 روز مانده تا شروع