رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: استدیو طراحی آتین

60 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شبکه کارآفرینی کشور وابسته به دانشگاه تربیت مدرس

76 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان/ندا عباسی

75 روز مانده تا شروع

117 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

67 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

183 روز مانده تا شروع

222 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

209 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته