نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 05/07/1399
  • السبت 09/02/1442
  • Saturday 26/09/2020
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

32 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

3 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

41 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت راشا دیار پارس

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ارومیه

3 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1399
برگزار کننده: پیام نگاران فاطر

108 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان کرمان/ شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: هیئت اتومبیل رانی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته

پایان یافته

124 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شركت مديريت رويداد و نمايشگاه رونق

پایان یافته

پایان یافته