رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

134 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

118 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

21 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

57 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

140 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

21 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته

154 روز مانده تا شروع

114 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

34 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

133 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته