رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

202 روز مانده تا شروع

190 روز مانده تا شروع

189 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

168 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: قصر کویر

77 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

40 روز مانده تا شروع

216 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

76 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

116 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

195 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع

پایان یافته

41 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

174 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع