رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی خودرو و موتورسیکلت
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

26 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: هیئت اتومبیل رانی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

72 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

72 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

8 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

در حال برگزاری
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته

494 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته

268 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شركت مديريت رويداد و نمايشگاه رونق

16 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

8 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

128 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

144 روز مانده تا شروع