رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری

148 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

24 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

158 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

206 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

25 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

33 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

67 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

154 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

122 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

41 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

در حال برگزاری
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نوژن راد

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

81 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

2 روز مانده تا شروع