رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

35 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری

94 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

104 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

152 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

13 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

100 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

68 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نوژن راد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

27 روز مانده تا شروع

پایان یافته