رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

266 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

85 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

210 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

93 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

127 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

214 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

182 روز مانده تا شروع

183 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

101 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

57 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

77 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

141 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

61 روز مانده تا شروع

183 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت پارس اکسون

57 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

پایان یافته