رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی

23 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

28 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

40 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان گیلان

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت فرداد سیال چهار فصل

28 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی نمایشگاهی النمر

پایان یافته

41 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای محمدیان

پایان یافته