رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

112 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

34 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

188 روز مانده تا شروع

203 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

130 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع

109 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

146 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

188 روز مانده تا شروع

پایان یافته

97 روز مانده تا شروع

230 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

82 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

119 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم خلیلی

پایان یافته

29 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته