رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

37 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

156 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

77 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

126 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

67 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

84 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

125 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی نمایشگاهی النمر

20 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

19 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

56 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم خلیلی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته