رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی انرژی

11 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع

133 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

132 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

110 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی انرژی بادی ایران

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

102 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

89 روز مانده تا شروع