رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم خلیلی

123 روز مانده تا شروع

174 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع

144 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع

215 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

66 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت رهپویان اقتصاد پاسارگاد

پایان یافته

20 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته