رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری

146 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

22 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

156 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

204 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

23 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

31 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

65 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

152 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

120 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

39 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نوژن راد

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

79 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

درحال برگزاری