رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

50 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

184 روز مانده تا شروع

141 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

232 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

51 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

59 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

93 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

180 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

148 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

67 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

23 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

43 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

107 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

28 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع

پایان یافته