رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 25/04/1398
  • الثلاثاء 14/11/1440
  • Tuesday 16/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

272 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

91 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

216 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

99 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

133 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

220 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

188 روز مانده تا شروع

189 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

107 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

63 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی نمایشگاهی النمر

83 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

147 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

67 روز مانده تا شروع

189 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت پارس اکسون

63 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

پایان یافته