رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی انرژی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی انرژی بادی ایران

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: پارس اکسون

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته