رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی

12 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده:

327 روز مانده تا شروع

235 روز مانده تا شروع

117 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

130 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شبکه معدن ایران(شرکت ره آورد گسترش فن و دانش مانا)

3 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته

109 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

109 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: شاه کرمی و کیهانی پور

13 روز مانده تا شروع