رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

274 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی طرح صنعت نما آذین

58 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پاد ویژن

34 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: انجمن سنگ ایران - اجراء توسط: شرکت روشان روز

59 روز مانده تا شروع

232 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار

232 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

87 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

87 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

112 روز مانده تا شروع