رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

47 روز مانده تا شروع

191 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

243 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

47 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

5 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

82 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن صنفی کارفرمایی مواد نسوز و شبکه معدن ایران

116 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

40 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

40 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته