رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی

197 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

35 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

52 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

15 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر برزین

78 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرکا همایش پارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: --
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت شهرک های صنعتی زنجان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

پایان یافته