نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 17/04/1399
  • الثلاثاء 17/11/1441
  • Tuesday 07/07/2020
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شركت رستاک پادویژن

پایان یافته

23 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

52 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی دکوپاژ

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

پایان یافته