رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

66 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده:

389 روز مانده تا شروع

284 روز مانده تا شروع

پایان یافته

140 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

192 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شبکه معدن ایران(شرکت ره آورد گسترش فن و دانش مانا)

65 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته

171 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

171 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع