رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

43 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

91 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

95 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

85 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

154 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پاد ویژن

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: انجمن سنگ ایران - اجراء توسط: شرکت روشان روز

پایان یافته

105 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار

134 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت ارت کرمان

119 روز مانده تا شروع