رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن صنفی کارفرمایی مواد نسوز و شبکه معدن ایران

185 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

109 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

109 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری

263 روز مانده تا شروع

263 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: رستاک پادویژن

12 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

پایان یافته

پایان یافته