رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

152 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

156 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

146 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

215 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پاد ویژن

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: انجمن سنگ ایران - اجراء توسط: شرکت روشان روز

درحال برگزاری

166 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار

173 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

28 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

28 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت ارت کرمان

180 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته