رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

82 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

73 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

67 روز مانده تا شروع

199 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر برزین

4 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرکا همایش پارس

پایان یافته