رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی معدن و متالورژی

89 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

12 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

68 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر برزین

131 روز مانده تا شروع

109 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرکا همایش پارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

64 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: --
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت شهرک های صنعتی زنجان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

6 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

6 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت خورشید بلند اختر

75 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته