رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی آب و فاضلاب
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

37 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

156 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

77 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

140 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

84 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

15 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

19 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

56 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

29 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

پایان یافته

پایان یافته