رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی آب و فاضلاب
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

42 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

204 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع

288 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

139 روز مانده تا شروع

141 روز مانده تا شروع

275 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

128 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

150 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته