رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی آب و فاضلاب
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

110 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

33 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

201 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

161 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

145 روز مانده تا شروع

76 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

81 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع

216 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

117 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

68 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته