نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 17/04/1399
  • الثلاثاء 17/11/1441
  • Tuesday 07/07/2020
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

28 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

28 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شركت رستاک پادویژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

81 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

64 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رونق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اکسپودیا

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی دکوپاژ

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران

پایان یافته