رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم خلیلی

123 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

9 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

245 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

125 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته

116 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

82 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

80 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

74 روز مانده تا شروع