رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

5 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت آویژه تشریفات ملل

12 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

74 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته

54 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: اوژن

56 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نیاک

52 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

4 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

68 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

66 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته

34 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان/متحدان آریا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

21 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

141 روز مانده تا شروع