نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/09/1399
  • الجمعة 12/04/1442
  • Friday 27/11/2020
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: بهبودتجهیز بهین اندیش

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: مدیر اجرایی: آقای اسفندیاری

16 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

54 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شركت رستاک پادویژن

پایان یافته