رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

358 روز مانده تا شروع

129 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

24 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

103 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت یکتا سازه بیهق

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

66 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

72 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع