رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران

151 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

32 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع

431 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

354 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع

151 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

137 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع