رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

141 روز مانده تا شروع

162 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

181 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: قصر کویر

69 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: قصر کویر

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

48 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

147 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

139 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

163 روز مانده تا شروع

پایان یافته

209 روز مانده تا شروع

209 روز مانده تا شروع