رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

134 روز مانده تا شروع

491 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

414 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

211 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

37 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

189 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

36 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع

197 روز مانده تا شروع