نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/07/1399
  • الأربعاء 06/02/1442
  • Wednesday 23/09/2020
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

61 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

در حال برگزاری
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته

48 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شركت رستاک پادویژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

3 روز مانده تا شروع