رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

89 روز مانده تا شروع

250 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

224 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

160 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

138 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

138 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع

325 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

32 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

129 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

25 روز مانده تا شروع

292 روز مانده تا شروع

222 روز مانده تا شروع