رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی ماشین آلات و تجهیزات
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

20 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

100 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اکسپودیا

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی دکوپاژ

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران

89 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم مرادی

12 روز مانده تا شروع

369 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

292 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

89 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع