رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 14/01/1399
  • الخميس 09/08/1441
  • Thursday 02/04/2020
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان

235 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان

143 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

162 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

112 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

35 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

82 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

5 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

43 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

پایان یافته

پایان یافته