رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

76 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

49 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

34 روز مانده تا شروع

162 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

181 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: قصر کویر

69 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: بین المللی کویر

69 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

98 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

48 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

139 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

163 روز مانده تا شروع

209 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

132 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیایی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

116 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

68 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

105 روز مانده تا شروع