رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

73 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

130 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

11 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

26 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

پایان یافته

63 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

137 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

61 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته

96 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم مرادی

12 روز مانده تا شروع

334 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته

89 روز مانده تا شروع