رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان

5 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت مهرکوثر

53 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: پارس رستاک

46 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: پارس رستاک

4 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

103 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

در حال برگزاری
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: اوژن

56 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نیاک

52 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: گروه تانا

54 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

14 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادایس

34 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم زمانی

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

21 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

34 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته