رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان

32 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

86 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

197 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

3 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته

156 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

1 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع

394 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته

149 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

16 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

8 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته