رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 26/10/1397
  • الأربعاء 10/05/1440
  • Wednesday 16/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

204 روز مانده تا شروع

267 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

244 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

96 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع

146 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته

62 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

33 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته