نمایشگاههای دسته بندی ساختمان

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/07/1399
  • الأربعاء 06/02/1442
  • Wednesday 23/09/2020
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته

9 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی البرز

54 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین الملی استان خوزستان

69 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده:

354 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

48 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

پایان یافته

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت ایده پردازان طلوع طلایی آینده

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

27 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت آرمان معاصر

48 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

در حال برگزاری
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان

61 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان

19 روز مانده تا شروع

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته