رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/11/1398
  • الأربعاء 27/05/1441
  • Wednesday 22/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

153 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

76 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

114 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

34 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

27 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

41 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

11 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

68 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

39 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پایان یافته

49 روز مانده تا شروع

پایان یافته

1 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

75 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

در حال برگزاری
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته