نمایشگاههای دسته بندی ساختمان

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/09/1399
  • الجمعة 12/04/1442
  • Friday 27/11/2020
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده: شرکت میوان

284 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1399
برگزار کننده: معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، با همکاری شهرداری منطقه یک تهران و مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان

47 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی البرز

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین الملی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: شهريور 1400
برگزار کننده:

289 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت ایده پردازان طلوع طلایی آینده

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت آرمان معاصر

12 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان

پایان یافته
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان

پایان یافته