رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: تير 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

152 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

75 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

113 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

33 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

26 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

40 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

10 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

67 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

38 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پایان یافته

48 روز مانده تا شروع

پایان یافته

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت pyramids

74 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

در حال برگزاری
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته