رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

2 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

10 روز مانده تا شروع

184 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

29 روز مانده تا شروع

101 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع

422 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته

177 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

36 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

93 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

163 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

108 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع