رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی ساختمان

121 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

143 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

46 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سها دانش نقش جهان

23 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته