رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی در و پنجره

100 روز مانده تا شروع

پایان یافته

79 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: خانم حبیب وند

71 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

64 روز مانده تا شروع

پایان یافته

15 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آگه رسانه

8 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1395
برگزار کننده: کانون تبلیغات آگه رسانه

پایان یافته