رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی در و پنجره
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

91 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

پایان یافته

79 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

26 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار

62 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

54 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مروارید تورک پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: خانم حبیب وند

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته