رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 06/03/1397
  • الأحد 13/09/1439
  • Sunday 27/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی در و پنجره

30 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

251 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

71 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

150 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار

212 روز مانده تا شروع

184 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

121 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مروارید تورک پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: خانم حبیب وند

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته