رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی در و پنجره

211 روز مانده تا شروع

226 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

162 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

127 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

30 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

101 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

197 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

پایان یافته

155 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته