رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی آسانسور و پله برقی

266 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

83 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع

215 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

101 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته

250 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

175 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

4 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

54 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

55 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته