رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی آسانسور و پله برقی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

59 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاههای دائمی و بین المللی

32 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

12 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان گیلان

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

60 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته