رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی آسانسور و پله برقی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

152 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

170 روز مانده تا شروع

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع

196 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

13 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

55 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

31 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته

180 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

42 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

105 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته