رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مجتمع هارمونیک سنتر

8 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرمان تجارت

در حال برگزاری

141 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع

پایان یافته

97 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

4 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت سروش پاسارگاد شرق

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

10 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مجریان شایسته آرتا اردبیل

67 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

69 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

111 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

60 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

81 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

102 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

39 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

88 روز مانده تا شروع