رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: کاسپین تجارت نیکا اندیشان

پایان یافته

46 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

126 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: اتحادیه درودگران قزوین

95 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

55 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

69 روز مانده تا شروع

490 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

39 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی الوند کیان خلیج فارس

46 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

158 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

در حال برگزاری
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان قم

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

173 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

172 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

142 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

پایان یافته