رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

1 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

90 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

68 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

40 روز مانده تا شروع

پایان یافته

93 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کارآفرینان تجارت

47 روز مانده تا شروع

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

82 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

103 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

111 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع