رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان

در حال برگزاری

130 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

23 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

175 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: انجمن لوازم خانگی ایران

125 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

178 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

26 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

185 روز مانده تا شروع

174 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

150 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار

194 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

32 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

32 روز مانده تا شروع