رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/08/1397
  • الثلاثاء 13/02/1440
  • Tuesday 23/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

درحال برگزاری

97 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع

76 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

28 روز مانده تا شروع

پایان یافته

29 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

81 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: انجمن لوازم خانگی ایران

30 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

84 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

91 روز مانده تا شروع