رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/08/1397
  • الثلاثاء 13/02/1440
  • Tuesday 23/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان

80 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

55 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

77 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

97 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

20 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته

63 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت پیشبران صنعت رایمند

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

56 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: تانا گروپ

92 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی روناش/مهندس محمدرضا جوپاش

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: آقای مصطفایی و مراد خانی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

پایان یافته