رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

194 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

116 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

40 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت پیشبران صنعت رایمند

در حال برگزاری
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

18 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: تانا گروپ

187 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی روناش/مهندس محمدرضا جوپاش

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: آقای مصطفایی و مراد خانی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

پایان یافته

95 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

61 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت هفتواد افق

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

180 روز مانده تا شروع