رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: الوند کیان خلیج فارس-کیان پور

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

7 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت راشا دیار پارس

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسئول برگزاری: اقای مهدی علیزاده

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: نامشخص

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت پویانگر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: سایت نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قم/شرکت توسعه نمایشگاهی بین المللی بنیس

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت رایا پردیس آریان

پایان یافته