رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: خانم جلیلی

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر

پایان یافته
زمان: آبان 1395
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی TUYAP تویاپ استانبول

پایان یافته
زمان: مرداد 1395
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

پایان یافته
زمان: آذر 1395
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1395
برگزار کننده: متین کار زاینده رود

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1394
برگزار کننده: تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان توسعه و تجارت

پایان یافته