رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی املاک
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

80 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

92 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

59 روز مانده تا شروع

101 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

100 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه تانا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: بازرگانی کارمانا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت بانیان امید

پایان یافته