رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

187 روز مانده تا شروع

146 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

40 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

در حال برگزاری
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا

6 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت پارس آریا رویداد نوین

32 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

54 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1395
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای هوایی پارس کیش

پایان یافته
زمان: مهر 1395
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

پایان یافته