رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان

267 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی کارآفرینان

15 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

77 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

37 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت پارس آریا رویداد نوین

پایان یافته

47 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

1 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1395
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای هوایی پارس کیش

پایان یافته