رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 31/02/1398
  • الثلاثاء 17/09/1440
  • Tuesday 21/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان

201 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

210 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

182 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

155 روز مانده تا شروع

258 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

35 روز مانده تا شروع

231 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: جم ایده مطرح جام

103 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

168 روز مانده تا شروع

264 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاه های بين المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت یکتا سازه بیهق

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

پایان یافته