رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

71 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع

پایان یافته

148 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

120 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

93 روز مانده تا شروع

196 روز مانده تا شروع

196 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

169 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

202 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته