رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان

3 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کرانه ثریا طبرستان

پایان یافته

193 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

60 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت پارس آریا رویداد نوین

پایان یافته