رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 28/05/1398
  • الاثنين 18/12/1440
  • Monday 19/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

43 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

29 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

119 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

92 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

168 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

141 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

8 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

174 روز مانده تا شروع