رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

41 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

119 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

174 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

89 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: اتحادیه دامداران استان قزوین

97 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت آریانا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات ITG

77 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

152 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

7 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

34 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

105 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

197 روز مانده تا شروع