رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

11 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

53 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته

79 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بیرجند

پایان یافته

پایان یافته

87 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

60 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

107 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

109 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

32 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع