رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

37 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

23 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

113 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

86 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

162 روز مانده تا شروع

162 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

135 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

2 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

93 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع