رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت پارس آریا رویداد نوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

پایان یافته
زمان: مرداد 1395
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: آبان 1395
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای هوایی پارس کیش

پایان یافته
زمان: مهر 1395
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

پایان یافته