رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی شیلات و آبزیان
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری : آقای ایزدخواه

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت پارس آریا رویداد نوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

پایان یافته
زمان: مرداد 1395
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: آبان 1395
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای هوایی پارس کیش

پایان یافته
زمان: مهر 1395
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران

پایان یافته