رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 02/11/1397
  • الثلاثاء 16/05/1440
  • Tuesday 22/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

47 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

36 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت مسیر حیات ایزدی

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

38 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

45 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

38 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

38 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

45 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: .

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

43 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

38 روز مانده تا شروع