رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 30/11/1396
  • الاثنين 04/06/1439
  • Monday 19/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

10 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

18 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته

درحال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت فدک همایش ایرانیان

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

23 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

17 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

6 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته