رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

6 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی اهواز

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

در حال برگزاری
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

167 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

165 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

156 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی نمایشگاه های بین المللی قم

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

165 روز مانده تا شروع

166 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

160 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

162 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بیرجند

درحال برگزاری
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

165 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف

170 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بوشهر

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

161 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی

پایان یافته