رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

161 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت مسیر حیات ایزدی

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

164 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

170 روز مانده تا شروع

170 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

164 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

165 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

171 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: .

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

173 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

164 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

161 روز مانده تا شروع