رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

231 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

56 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

51 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

232 روز مانده تا شروع

233 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

55 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

226 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

228 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

234 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

53 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

236 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

226 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

55 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

224 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته