رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

1 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

320 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

139 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

322 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

320 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

142 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

303 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

136 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت فدک همایش ایرانیان

پایان یافته