رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سایت نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ج.ا.ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: --
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1395
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته