رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/01/1397
  • الخميس 06/07/1439
  • Thursday 22/03/2018
نمایشگاههای دسته بندی چرم

125 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

312 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

17 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

69 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان/آسیه رفسنجانی

26 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت آوای هنرور مادستان

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته