رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی چرم
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

265 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

18 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

214 روز مانده تا شروع

پایان یافته

75 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

187 روز مانده تا شروع

165 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی اصفهان

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت سها دانش نقش جهان

180 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته