رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/10/1396
  • الأربعاء 01/05/1439
  • Wednesday 17/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی چرم

133 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان/آسیه رفسنجانی

90 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

35 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

42 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آوای هنرور مادستان

12 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1395
برگزار کننده: شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران

پایان یافته