رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی چرم

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

106 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته

2 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1395
برگزار کننده: شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران

پایان یافته