رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

129 روز مانده تا شروع

255 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

256 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

255 روز مانده تا شروع

185 روز مانده تا شروع

پایان یافته

58 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

44 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

143 روز مانده تا شروع

پایان یافته

24 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته