رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی

28 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته

27 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

145 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت دژ کاویان ویرا پاژ (دکوپاژ)

19 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

5 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم منسوخی

پایان یافته

پایان یافته