رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

37 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

43 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیشگامان میعاد وحدت

56 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

23 روز مانده تا شروع

پایان یافته

86 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

126 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

56 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

84 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

55 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم منسوخی

پایان یافته

پایان یافته

7 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته