رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی

50 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

59 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

10 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع

پایان یافته

137 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

60 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

102 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته