رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی

322 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

321 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

160 روز مانده تا شروع

250 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

110 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

208 روز مانده تا شروع

پایان یافته

90 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

89 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته