رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی

132 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیشگامان میعاد وحدت

118 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

85 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

189 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

132 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

39 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

147 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

118 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم منسوخی

پایان یافته

57 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته

15 روز مانده تا شروع