رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

20 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

در حال برگزاری
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته

75 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

پایان یافته

77 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

27 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت پارس پور چیستا

47 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته