رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته

95 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته

31 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

101 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

75 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

24 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم منسوخی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته