رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی

97 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

275 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

218 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

125 روز مانده تا شروع

233 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

184 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم منسوخی

24 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع

156 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته