رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/11/1398
  • الأربعاء 27/05/1441
  • Wednesday 22/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

231 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: برگزارکننده شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

26 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

15 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت پارس پور چیستا

پایان یافته

پایان یافته