رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات

172 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

19 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته

236 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

در حال برگزاری

پایان یافته

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق، میلاد نور و چیستا

9 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

پایان یافته