رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

90 روز مانده تا شروع

پایان یافته

93 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

82 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

26 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریا ماد غرب

125 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

7 روز مانده تا شروع

پایان یافته

47 روز مانده تا شروع