رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات

110 روز مانده تا شروع

پایان یافته

97 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

10 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مجریان شایسته آرتا اردبیل

67 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

75 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

55 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

74 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

32 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

116 روز مانده تا شروع

پایان یافته

53 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شکوه سبز کردستان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

88 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته