رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات

45 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: کارآفرینان تجارت با همکاری شرکت چیستا

9 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

149 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته

پایان یافته

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

92 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریا ماد غرب

192 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

17 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

74 روز مانده تا شروع

پایان یافته

109 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

115 روز مانده تا شروع