رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق، میلاد نور و چیستا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتحادیه درودگران استان قزوین

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریا ماد غرب

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته