رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/12/1398
  • السبت 28/06/1441
  • Saturday 22/02/2020
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه کرمانشاه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شکوه سبز کردستان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته