رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 25/04/1398
  • الثلاثاء 14/11/1440
  • Tuesday 16/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه کرمانشاه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شکوه سبز کردستان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته