رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی چوب و یراق آلات

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: سایت نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت رایا پردیس آریان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1395
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا فیر

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: کنسرسیوم شرکتهای نمایشگاهی میلاد نور،میلاد مبتکر شرق و چیستا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1395
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1395
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته