رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 30/11/1396
  • الاثنين 04/06/1439
  • Monday 19/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی ازدواج و جهیزیه
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاه تهران

141 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی روناش/مهندس محمدرضا جوپاش

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نماتوسعه نگر آریا

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

7 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده:

پایان یافته