رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی ازدواج و جهیزیه

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1395
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارآفرینان آگاه ایده رو شرکت تعاونی کارآفرینان آگاه ایده رو

پایان یافته